Duitje

The Sky Of You album review

27.06.2021 — Duitje

"The Sky of You is een uitnodiging naar een gevoelswereld," vertelt Jyoti. "Het is eigenlijk een geheel, een landschap van verschillende emoties. Hier en daar worden op poëtische wijze punten en komma's geplaatst door middel van intentionele klanken en lyrics. Het album zoekt betekenis, liefde, en beschutting in de kracht van de natuur die in ons lichaam aanwezig is, terwijl de wereld zich haast om de kunstmatige intuïtie van technologie te volgen."

Jyoti werkte...

Read the full article Read the full article (PDF)

view all reviews and other press articles